• Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου
  • 14 Σεπτεμβρίου 2023

Καθηγητής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το γνωστικό αντικείμενο που υπηρετεί είναι η Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων (υγρών και στερεών) και βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, βιοκαυσίμων και χρήσιμων προϊόντων. Από το 2014 είναι δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, εκλεγμένος με την παράταξη «Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου», εντεταλμένος για θέματα ανακύκλωσης και από το 2019 μέχρι το 2021 διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπηρέτησε ακόμη ως μέλος του ΔΣ της ΦΛΥΑ και ως μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think με το οποίο ο Δήμος Χαλανδρίου σε συνεργασία με το ΕΜΠ ανέπτυξε μία διεθνώς καινοτόμο προσέγγιση για τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων και την εν συνεχεία αξιοποίησή τους για παραγωγή κόμποστ, εναλλακτικού καυσίμου για την τσιμεντοβιομηχανία και αέριου βιοκαυσίμου για την κίνηση απορριμματοφόρων του Δήμου στη λογική της κυκλικής οικονομίας. Ίδρυσε στον Δήμο την Μονάδα Αποτροπής Απωλειών Τροφών και δημιουργίας τροφικών αποβλήτων, αξιοποιώντας χρηματοδοτήσεις από δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης συμμετείχε στη συντονιστική επιτροπή για το νεοσύστατο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Χαλανδρίου.