• Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου
  • 14 Σεπτεμβρίου 2023

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1955 και κατοικεί στο Χαλάνδρι από το 1996. Είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι γιατρός αναισθησιολόγος με εξειδίκευση στην Εντατική και Επείγουσα Ιατρική. Εργάστηκε για 43 χρόνια σε διάφορα νοσοκομεία του δημόσιου τομέα σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Τα τελευταία 20 χρόνια ως Συντονίστρια Διευθύντρια του ΓΝ Αθηνών Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ. Για 4 περίπου χρόνια ήταν Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και είχε την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας όλων των νοσοκομείων και όλων των πρωτοβάθμιων δημόσιων δομών του νησιού. Ήταν για 3 χρόνια μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΓΝΕ, για 5 χρόνια πρόεδρος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και μέλος του National Anaesthesiology Society Council και για 8 χρόνια πρόεδρος της Βαλκανικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας. Μετέχει ενεργά στην «Αλληλεγγύη για Όλους» από την ίδρυσή της και στη δημιουργία και λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Χαλανδρίου, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Συμμετέχει εθελοντικά στην ομάδα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Χαλανδρίου