• Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου
  • 14 Σεπτεμβρίου 2023

Γεννήθηκε στο Ψυχικό το 1974 και από το 1978 κατοικεί με την οικογένειά της στο Χαλάνδρι. Είναι απόφοιτη του Τμήματος «Ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών Σπουδών» του I.IEK Coordinators. Σήμερα εργάζεται ως υπάλληλος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, στο ΝΠΙΔ Επικουρικό Κεφάλαιο και παράλληλα διατηρεί Πρακτορείο Ασφαλειών στην περιοχή του Χαλανδρίου. Σε όλη την επαγγελματική της διαδρομή ασχολείται ενεργά με τα κοινά. Από το 2005 εκλέγεται ανελλιπώς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) και από το 2010 στο Προεδρείο και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ) ως Έφορος Δημοσιών Σχέσεων και υπεύθυνη της Γραμματείας Ισότητας.