• Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου
  • 14 Σεπτεμβρίου 2023

Μικρασιατικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και κατοικεί στο Χαλάνδρι από το 1972. Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου του ΕΚΠΑ και γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών, καθώς και ως σύμβουλος επιχειρήσεων, όπου υλοποίησε μεγάλο αριθμό έργων αναδιοργάνωσης, εγκατάστασης συστημάτων ποιότητας και επιχειρησιακού σχεδιασμού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως Δήμους, Περιφέρειες και Υπουργεία. Παρακολουθεί επισταμένως και συμμετέχει στα πολιτικά δρώμενα της πόλης, στον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης και στην Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.