• Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου
 • 15 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόγραμμα

Διαχείριση απορριμμάτων

Για μια πόλη βιώσιμη

Για την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή πλούτου για την πόλη

Η υλοποίηση του φιλόδοξου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και η μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, στο επίπεδο της μείωσης τόσο των απορριμμάτων που οδηγούνται στην ταφή, όσο και των αντίστοιχων παραγόμενων αερίων του θερμοκηπίου, καθόρισαν τις προτεραιότητες στη διαχείριση απορριμμάτων.

 

 

 

Μέσα σε 9 χρόνια:

Αναπτύχθηκαν τα παρακάτω δίκτυα συλλογής και αντίστοιχο δίκτυο αποκομιδής και εναλλακτικής διαχείρισης εκτός ταφής:

 • μπλε κάδος – όλα τα ανακυκλώσιμα πλην χαρτιού
 • κίτρινος κάδος – χαρτί & χαρτόνι
 • καφέ κάδος – υπολείμματα κουζίνας (βιοαπόβλητα)
 • μωβ κάδος – ρούχα, παπούτσια, υφάσματα
 • κάδος συλλογής τηγανέλαιων
 • κώδωνας συλλογής γυαλιού

Γίνεται πλέον εκτροπή όλων των ογκωδών αντικειμένων:

 • ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
 • οικοδομικών υλικών
 • κλαδεμάτων κήπου
 • ελαστικών οχημάτων
 • εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Διαλογή στην πηγή με πάνω από 7.000 κάδους

Ο Δήμος Χαλανδρίου είναι από τους ελάχιστους στην Ελλάδα που έχει τέτοιο αναπτυγμένο δίκτυο διαλογής στην πηγή με πάνω από 7.000 κάδους τοποθετημένους σε όλη την πόλη και με δυνατότητα ανάπτυξης άλλων 1.000 στον τομέα των βιοαποβλήτων.

Η επέκταση του καφέ κάδου στην πόλη ξεκίνησε μετά το τέλος της πανδημίας και την έλευση ειδικού εξοπλισμού από τον ΕΔΣΝΑ. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό κάλυψης στο σύνολο της πόλης φτάνει το 50%. Η επέκτασή του είναι σε εξέλιξη.

Κορυφαία επίδοση σε επίπεδο δήμων Αττικής

Με αυτό το σχεδιασμό, έχει καταστεί εφικτό να εκτρέπονται από την ταφή το 36% των συνολικών ετήσιων παραγόμενων στερεών αποβλήτων της πόλης (στοιχεία 2022), συνολικά 15.469 τόνοι!

Η επίδοση αυτή, με βάση τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία του ΕΔΣΝΑ (2021), είναι η κορυφαία επίδοση δήμου στην Αττική.

Μονάδα Αποτροπής Απωλειών Τροφίμων

 Συστάθηκε η Μονάδα Αποτροπής Απωλειών Τροφίμων και Δημιουργίας Τροφικών Αποβλήτων του Δήμου Χαλανδρίου – Food Loss and Waste Prevention Unit, στο πλαίσιο των τριών ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (FoodRus, ToNoWaste, Food Connections)

H Μονάδα Αποτροπής Απωλειών Τροφίμων και Δημιουργίας Τροφικών Αποβλήτων:

 • Διενεργεί μετρήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, καταστήματα και νοικοκυριά για τις ποσότητες των τροφών που καταλήγουν στα απορρίμματα.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες.
 • Προτείνει λύσεις για να περιορίσουμε τα υπολείμματα τροφών που καταλήγουν στον καφέ κάδο.

 

Η παρακαταθήκη του Waste4Think

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα Waste4Think, που υλοποιήθηκε την περίοδο 2016 – 2020, άφησε μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων με:

 • Παραγωγή κομπόστ
 • Παραγωγή αερίου βιοκαυσίμου, με το οποίο κινήθηκε απορριμματοφόρο του Δήμου
 • Παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου για την τσιμεντοβιομηχανία

Καθαρό Χαλάνδρι παρά τα χαμηλά δημοτικά τέλη

Παρά τα χαμηλά δημοτικά τέλη στο 1,25 ευρώ/τ.μ., μειώθηκαν στα επίπεδα του 2006, οι παρεχόμενες υπηρεσίες Καθαριότητας έχουν αναβαθμιστεί, με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ σε εξοπλισμό και προσωπικό.

 

 

Ο στόλος των βαρέων οχημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας περιλαμβάνει 31 απορριμματοφόρα παντός τύπου, 5 απορριμματοφόρα – πλυντήρια βιοαποβλήτων, 6 αρπάγες, 3 υδροφόρες, 5 σάρωθρα όλων των μεγεθών, 5 φορτωτές όλων των μεγεθών, 2 μεγάλα φορτηγά, 3 πλυντήρια κάδων, και ως εκ τούτου μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα, που δημιούργησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου.

Από το 2015, επενδύθηκαν άνω των €8.000.000 σε αγορά:

 • 46 νέων οχημάτων: (21 απορριμματοφόρα, 3 αρπάγες, 14 φορτηγά & μηχανήματα έργου, 7 αυτοκίνητα, 1 πλυντήριο κάδων).
 • 8.310 νέων κάδων (πράσινοι, μπλε, κίτρινοι & καφέ).
 • 5 συστημάτων διπλών υπόγειων κάδων, τα οποία τοποθετήθηκαν στο κέντρο της πόλης.

 

Πέραν των επενδύσεων σε εξοπλισμό:

Έγιναν 127 νέες προσλήψεις εργαζομένων, μέσω ΑΣΕΠ, στην υπηρεσία καθαριότητας.

Ο Δήμος υπερασπίστηκε τους συμβασιούχους στα δικαστήρια για το δικαίωμα τους στην εργασία.

Με αυτή την οργανωτική δομή, η υπηρεσία Καθαριότητας, μπορεί να εκτελεί αποκομιδή κάδων σε 6μερη βάση και να έχει, υπό κανονικές συνθήκες, άμεση παρέμβαση στην αποκομιδή κλαδεμάτων και ογκωδών.

Εξορμήσεις στις γειτονιές

Από την περίοδο της πανδημίας, η υπηρεσία καθαριότητας καθιέρωσε τις εβδομαδιαίες εξορμήσεις, με το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού, στις γειτονιές της πόλης, στη διάρκεια των οποίων γίνονται:

 • αποκομιδή των απορριμμάτων
 • συλλογή ογκωδών και κλαδεμάτων
 • οδοκαθάριση
 • πλύσιμο των κάδων εσωτερικά και εξωτερικά
 • πλύσιμο των δρόμων
 • ασβέστωμα της βάσης των κάδων

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε σχέση με τον καφέ κάδο, τη διαχείριση απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία, η δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων πραγματοποιεί βιωματικές δράσεις στα σχολεία της πόλης, με απορριμματοφόρα, αρπάγες και σάρωθρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2023 – 2028

 • Ανάπτυξη στρατηγικής για τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων σε επίπεδο πόλης, με βάση τα τρία προγράμματα FoodRUs, ToNoWaste (HORIZON) και Food Connections (Erasmus +).
 • Επέκταση του καφέ κάδου και στην υπόλοιπη πόλη και αύξηση του τονάζ των συλλεγόμενων βιοαποβλήτων, με ταυτόχρονη μείωση του τονάζ των σύμμεικτων.
 •  Άνοιγμα της συζήτησης για την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων με βάση τα όσα έδειξε το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Waste4think .
 • Ανάπτυξη πρακτικών κοινωνικής καινοτομίας με τη διερεύνηση της δημιουργίας ενεργειακής κοινότητας στη διαχείριση των βιοαποβλήτων, με στόχο την παραγωγή βιοαερίου
 • Ανάπτυξη εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων του Δήμου
 • Διερεύνηση επεξεργασίας των απορριμμάτων του πράσινου κάδου, για την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου για τη βιομηχανία, στις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί όλα τα ρεύματα, στη βάση των επιτυχημένων δοκιμών που έγιναν το καλοκαίρι του 2023.
 • Ενθάρρυνση της συνοικιακής και οικιακής κομποστοποίησης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση δρομολογίων με βάση τα μετρητικά στοιχεία που προκύπτουν και την καθημερινή ανάλυσή τους
 • Ανάπτυξη εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων του Δήμου.
 • Δυναμική διεκδίκηση της κατάργησης του «τέλους ταφής», που επιβαρύνει το Δήμο με ετήσιο κόστος €1.000.000.
 • Δυναμική διεκδίκηση, ώστε να μην μετακυλιστεί στους πολίτες το κόστος ανακύκλωσης, που θα προκύψει μετά την κατάρρευση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.