• Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου
 • 15 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόγραμμα

Για μια πόλη ψηφιακή

«Έξυπνες» εφαρμογές στην υπηρεσία του πολίτη

Μια σειρά από «έξυπνες», ψηφιακές εφαρμογές διευκολύνουν πλέον την επικοινωνία του πολίτη με το Δήμο, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή του, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή του στο Δήμο.

Κυριότερες από τις έξυπνες», ψηφιακές εφαρμογές:

 • Το βραβευμένο Σύστημα Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS περιέχει έναν εκτενή όγκο πληροφοριών για πολεοδομικά θέματα. Ο κάθε πολίτης μπορεί
  Να αντλήσει δωρεάν στοιχεία για τους όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους χώρους, τις απαλλοτριώσεις, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, το οδικό δίκτυο κλπ.
  Να εκτυπώσει χάρτες με πληροφορίες από 400 ΦΕΚ και 3.000 δεδομένα.
  Μπορεί να αντλήσει πληροφορίες, από τις χρήσεις γης στην πόλη έως τις διευθύνσεις των δημοτικών κτηρίων.
 • Halandri report Εφαρμογή  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.chalandri.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν τα αιτήματά τους και να τα συνοδεύουν με φωτογραφίες και βίντεο.
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω web banking για τις οφειλές αλλά και τις συνδρομές στα δημοτικά προγράμματα Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • demos365.chalandri.gr Web εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής συνδρομών και ηλεκτρονικής εγγραφής στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου και στα προγράμματα «Αθλητική Κατασκήνωση» και «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση».
 • preschool.chalandri.gr Web εφαρμογή που επιτρέπει να κατατίθενται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς
 • gi-polis Εφαρμογή για την έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση κινδύνου, την οποία οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν στο κινητό τους.
 • Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Αρχειοθέτηση, διαχείριση, πρωτοκόλληση, διακίνηση και διεκπεραίωση εγγράφων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου γίνεται πλέον αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 18 επιλεγμένα σημεία -δημοτικά κτίρια και υπαίθριους χώρους- με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU.
 • Business Intelligence: Εφαρμογή για τη μετατροπή πρωτογενών οικονομικών δεδομένων σε χρήσιμες  πληροφορίες, τόσο για την αποτελεσματική πληροφόρηση των στελεχών του δήμου και της διοίκησης, όσο και τη στήριξη λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοσίων Έργων Καλύπτει όλες τις ανάγκες της τεχνικής, οικονομικής και κοστολογικής διαχείρισης κάθε δημοπρατούμενου δημόσιου έργου.
 • Πλατφόρμα μαζικών ενημερώσεων με sms (https://tekmon.chalandri.com) για τους εργαζόμενους στη διεύθυνση διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Πλατφόρμα διαχείρισης στόλου GPS (app.fleeto.gr), για την παρακολούθηση όλου του στόλου βαρέων οχημάτων του Δήμου, καθώς και των οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2023 – 2028

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός: H Πρόταση ψηφιακού μετασχηματισμού για χρηματοδότηση ύψους €2.000.000 που έχει καταθέσει ο Δήμος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, περιλαμβάνει:
 • «Έξυπνο» σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Εγκατάσταση 30 «έξυπνων» στάσεων Μέσων μαζικής Μεταφοράς.
 • Εγκατάσταση 16 «έξυπνων» διαβάσεων πεζών, που θα είναι φιλικές προς τα άτομα με αναπηρία.
 • «Έξυπνος» οδηγός πόλης/ δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών.
 • «Έξυπνο» σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνου πυρκαγιάς εντός των ορίων του Δήμου.
 • Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.
 • Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) της πόλης.
 • Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint Security κτλ.) και παροχή συστήματος τηλεργασίας.
 • Γεωγραφικό Πληροφοριακό σύστημα δ/νσης  Καθαριότητας: Πύλη με καταγραφή γεωαναφοράς και μεταδεδομένα για το σύνολο της δραστηριότητας της καθαριότητας στον τομέα της αποκομιδής. Η εφαρμογή είναι έτοιμη και το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι προσβάσιμη από τους πολίτες.
 • Πύλη δεδομένων καθαριότητας: Παρουσίαση όλων των μετρητικών στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων (προσωπικό, εξοπλισμός, κανονισμός καθαριότητας, οικονομικά στοιχεία, εργαλεία διαβούλευσης). Η πλατφόρμα θα είναι το επόμενο διάστημα προσβάσιμη από τους πολίτες.
 • Επέκταση της τεχνολογικής λύσης Mass Notification, που επιτρέπει την αποστολή μαζικών ειδοποιήσεων μέσω sms, σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων. Χρησιμοποιείται προς το παρόν για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών, άμεσα όμως η χρήση της θα επεκταθεί και για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
Το Χαλάνδρι της επόμενης 15ετίας!

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα