• Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου
  • 15 Σεπτεμβρίου 2023
Πρόγραμμα

Οικονομική διαχείριση

Πλήρης διαφάνεια στην πράξη…

Εκμισθώσεις των δημοτικών ακινήτων

Από το 2014, ο Δήμος Χαλανδρίου υλοποιεί πρόγραμμα προστασίας και πε

Με μοναδικό γνώμονα το όφελος των πολιτών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ο Δήμος καθιέρωσε, από το 2014, την αδιάβλητη διαδικασία των ανοιχτών δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για όλα τα ακίνητα που διαχειρίζεται η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, ΦΛΥΑ Α.Ε.

Κυλικείο κοιμητηρίου: Η σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2006 παραχωρούσε το δικαίωμα στον εκμεταλλευτή να επενοικιάζει τη σύμβαση σε τρίτον, να ανανεώνει μονομερώς την σύμβαση(!) και να αποδίδει στην δημοτική εταιρία ΦΛΥΑ Α.Ε. το ευτελές για την αξία του, τίμημα των €3.000 ευρώ μηνιαίως, την ίδια στιγμή που ο εκμεταλλευτής το νοίκιαζε σε τρίτον, από τον Νοέμβριο του 2012, έναντι €7000 ευρώ μηνιαίως. Με τη λήξη της «αμαρτωλής» σύμβασης, ακολούθησε ανοιχτή πλειοδοτική διαδικασία που εξασφάλισε υπερτριπλάσιο τίμημα.

Κυλικείο αθλητικού κέντρου «Μ. Παπαδάκης»: Από το συμβολικό τίμημα που κατέβαλε ο προηγούμενος μισθωτής, όποτε το κατέβαλε, φτάσαμε σε ένα υπερπενταπλάσιο τίμημα, μετά τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Κυλικείο πάρκου Ολύμπου και Εδέσσης: Ο προηγούμενος ενοικιαστής πλήρωνε ένα ευτελές τίμημα, χωρίς να καταβάλει δαπάνες ρεύματος-νερού. Μετά την δημοπρασία, ο νέος μισθωτής πληρώνει τετραπλάσιο τίμημα και ασφαλώς καταβάλλει τις δαπάνες ρεύματος-νερού.

Η δημοτική επιχείρηση πολλαπλασίασε τα έσοδα για τον Δήμο και αποκατέστησε τη νομιμότητα, αποβάλλοντας καταπατητές και βάζοντας τέλος σε καταχρηστικές συμβάσεις.

«Άριστα» από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου βεβαίωσε και ο εξονυχιστικός διαχειριστικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο Δήμος Χαλανδρίου βαθμολογήθηκε με «άριστα» από τις ελεγκτικές αρχές, για την επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και για τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού.

Η έκθεση που συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση, στα τέλη του 2019, του ελέγχου δίνει στο Δήμο Χαλανδρίου την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (1) στην τετραβάθμια κλίμακα που έχει καταρτίσει η αρμόδια ελεγκτική αρχή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ελέγχθηκαν μεταξύ άλλων: Συμβάσεις έργων – μελετών, συμβάσεις προμηθειών άνω των ορίων, χρηματικά εντάλματα, δείκτης λειτουργικής αυτονομίας, έσοδα και έξοδα, εξέλιξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, ληξιπρόθεσμες οφειλές ως ποσοστό απολογισμού, κατάσταση οφειλής δανείων, δαπάνες με παροχές τρίτων, ταμειακά διαθέσιμα, κόστος μισθοδοσίας προσωπικού και επίσης αναλογία προσωπικού ανά σχέση εργασίας, σύνολο μονίμων και ΙΔΑΧ ανά κατηγορία υπαλλήλων κ.α.

Ο έλεγχος έγινε κατά το ένα μέρος με αποστολή δειγματοληπτικών στοιχείων από τον Δήμο στην ΓΔΔΕ και κατά το άλλο με επιτόπιους ελέγχους στις υπηρεσίες του Δήμου από τριμελές κλιμάκιο της ΓΔΔΕ.

Η δημόσια περιουσία πέρασε ξανά στους πολίτες!

Με το οριστικό «φινάλε» της «αμαρτωλής» σύμβασης του κυλικείου στο Κοιμητήριο έκλεισε, με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη επιτυχία, η προσπάθεια της σημερινής διοίκησης για ορθολογική διαχείριση των ακινήτων του Δήμου, με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Το δημοτικό ακίνητο, το οποίο ο εκμισθωτής καταπατούσε, κατά παράβαση κάθε νομιμότητας, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, οπότε έληξε η σύμβασή του με τον Δήμο Χαλανδρίου, επέστρεψε εκεί που ανήκει, στους πολίτες του Χαλανδρίου, με την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του καταπατητή, στις 14 Απριλίου 2022.

Επί 15 συναπτά έτη, ο εκμισθωτής το εκμεταλλευόταν στη βάση μιας «αποικιοκρατικής» σύμβασης, η οποία του επέτρεπε να πληρώνει τα ελάχιστα και να την παρατείνει μονομερώς, ωσάν η δημοτική περιουσία να ήταν τσιφλίκι του, σε βάρος προφανώς του Δήμου, των δημοτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Μέχρι την οριστική έξωσή του είχαν προηγηθεί δύο ακόμα διοικητικές αποβολές, τις οποίες ο καταπατητής αγνόησε προκλητικά, εισβάλλοντας στο χώρο παράνομα, σκίζοντας δικόγραφα, προκαλώντας φθορές στο ακίνητο και αλλάζοντας κλειδαριές.